Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
LiemersNovem primair onderwijs organisatie

Het gezamenlijke e-mailadres is: gmr@liemersnovum.nl

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau. Deze MR bestaat uit ouders en personeel van die school. De MR overlegt met de schooldirectie. Afhankelijk van het onderwerp heeft een MR instemmingsrecht of adviesrecht.

Op bestuursniveau, ‘schooloverstijgend’, is er een gemeenschappelijke MR, de GMR. In de GMR zitten zowel ouders als personeelsleden van LiemersNovum. De GMR overlegt met het college van bestuur. Ook de GMR heeft – afhankelijk van het onderwerp – instemmingsrecht of adviesrecht. Een deel van de documenten van de GMR is openbaar, een deel is besloten.

Onze GMR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding

Iris van Irsel (cluster 1)
Bas Joosten (cluster 1)
Wilco Wigman (voorzitter gmr en secretaris gmr) (cluster 2)
Marcella Tonk (vice-voorzitter gmr) (cluster 2)
Bjorn Brink (cluster 3)
Bobby Muller (cluster 3)

Personeelsgeleding

Floortje Metsers (cluster 1)
Stefanie Visser (cluster 1)
Ingrid van Elsen (cluster 2)
Dieske Sprenkelder (cluster 2)
Renate van Kranenburg (cluster 3)
Brigitte van der Sluys (cluster 3)

Cluster 1 - Zevenaar
Cluster 2 - Zevenaar 2 en Didam
Cluster 3 - Duiven en Westervoort

Copyright © LiemersNovum | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud